Som Jeg Går Gennem Parken / As I Wander Through The Park

Book release of my artist book As I Wander Through the Park

___

PRESS RELEASE / NEW PUBLICATION
By Bettina Camilla H. Vestergaard. Published by Space Poetry.

Release date November 9, 2016
Hardcover, 176 pages, price 250 kr.
Language: Danish / English

“As I Wander Through the Park” is a serial montage of texts and photographs that revisits the forgotten story of the Decenter artists’ colony and its founder, Danish author and social commentator Elsa Gress. Located at Marienborg Manor on the Island Moen, Decenter grew into an international, free-spirited space for artistic and cultural exploration in the 1960s and 1970s.
Vestergaard's own photographic explorations reinterpret the Manor's park landscape across time as they are subtly interspersed between the former artist colony residents’ first-hand recollections.
The book interrelates the playful nature of Decenter with Elsa Gress' underlying thoughts rooted in her personal experience of the Nazis in Europe and McCarthyism in the United States, which were essential for her lifelong fight for humanism and democracy.
Maibritt Borgen, art historian and PhD student at Yale University, has written the afterword for the book, focusing on Vestergaard's photographic method and linking Decenter to art history, feminism, anarchism and concepts of community.
Besides being a critical and poetic reflection on history, memory and place, the book tells a story of a strong woman who went against the grain as well as opening new narratives about the art of the 1960s and 1970s.

The publication, “As I Wander Through the Park” is part of Bettina Camilla H. Vestergaard's participation in the exhibition Women Forward! At the Museum of Contemporary Art in Roskilde in 2015 and was realized with support from the Danish Arts Foundation's Committee for Visual Arts Project Funding and Grosser L.F. Foghts Fund.

The book will be launched at The Photography Center in Copenhagen on Wednesday November 9 2016, 5- 7 pm. Bettina Camilla H. Vestergaard will give a talk about the making of the book. The presentation is arranged in collaboration with DJ:Photographers.

The book is available in various bookshops, directly from Bettina Camilla H. Vestergaard or from the publisher's website www.spacepoetry.dk

For more information please contact:
Bettina Camilla H. Vestergaard, mail@bcvestergaard.com / cell: 61 3003 61
Space Poetry / Jesper Fabricius, jf@spacepoetry.dk

Bettina Camilla H. Vestergaard (b. 1975, Denmark) is a contemporary artist residing in Copenhagen. She earned her MFA from Malmö Art Academy (2005) and Interdisciplinary Studio, University of California, Los Angeles (2004). Vestergaard’s work has been featured in an array of exhibitions in Denmark and abroad. In 2013 she participated in Young Danish Photography curated by Mette Sandbye og Kristine Kern.

---

PRESSEMEDDELELSE / NY UDGIVELSE

Som Jeg Går Gennem Parken

Af Bettina Camilla H. Vestergaard. Udgives på forlaget Space Poetry.

Udgives d. 9. november 2016
Hardcover, 176 sider, pris 250 kr.
Sprog: dansk / engelsk

”Som Jeg Går Gennem Parken” er en seriel montage af tekster og fotografier, der tilsammen genfortæller den glemte historie om forfatter og debattør Elsa Gress og hendes sted Decenter. Beliggende på Marienborg Gods på Møn var Decenter et internationalt samlingssted og frirum for uprøvede menneskelige og kunstneriske kombinationer i 60ernes og 70ernes Danmark.
Historien genfortælles på tværs af tid i et samspil mellem nulevendes erindringer og Vestergaards egne fotografier af godsets parklandskab, hvis topografi udgør historiens omdrejningspunkt.
Bogen sætter Decenters eksperimenterende og legende karakter i forbindelse med Elsa Gress’ tanker bag stedet, der havde rod i hendes personlige erfaringer med nazismen i Europa og Mccarthyismen i USA og som var afgørende for hendes livslange kamp for humanisme og demokrati.
Maibritt Borgen, kunsthistoriker og ph.d.-studerende ved Yale University, har skrevet bogens efterskrift, som stiller skarpt på Vestergaards fotografiske metode, samt trækker linjer fra Decenter til kunsthistorien, feminisme, anarkisme og fællesskabstanker.
Udover at være en kritisk og poetisk refleksion over historieskrivning, erindring og sted, er bogen en fortælling om en stærk kvinde, der gik i mod strømmen, samtidigt med at den åbner nye linjer i fortællingerne om 1960erne og 1970ernes kunst.

Bogen er lavet i forlængelse af Bettina Camilla H. Vestergaards deltagelse på udstillingen Kvinder Frem! på Museet for Samtidskunst i Roskilde i 2015 og realiseret med støtte fra Statens Kunstfond Projektstøtteudvalget for Billedkunst og Grosserer L.F. Foghts Fond.

”Som Jeg Går Gennem Parken” lanceres på Fotografisk Center i København onsdag d. 9.11.2016 kl. 17-19. I forbindelse med lanceringen arrangeres et FotoForum i samarbejde med DJ: Fotograferne, hvor Bettina Camilla H. Vestergaard fortæller om bogen, billederne og processen.

Bogen kan købes i velassorterede boghandlere, direkte fra Camilla H. Vestergaard eller fra forlaget Space Poetry.

For mere information kontakt venligst:
Bettina Camilla H. Vestergaard, www.bcvestergaard.com, mail@bcvestergaard.com / mobil: 61 3003 61
Forlaget Space Poetry v. Jesper Fabricius, www.spacepoetry.dk, jf@spacepoetry.dk

Bettina Camilla H. Vestergaard (f. 1975, DK) er samtidskunstner bosiddende i København. Hun er uddannet fra Malmø Konsthögskola og Interdisciplinary Studio, University of California, Los Angeles og har udstillet på en lang række udstillinger i Danmark og internationalt.