Kunst Forskelle Fællesskaber

Solo exhibition at Ariel Feminisms in the Aesthetics - in collaboration with Yvette Brackman

--

It is with great pleasure that we invite you to the opening of Art Differences Communities, an exhibition project by visual artists Yvette Brackman and Bettina Camilla Vestergaard. 

We invite you to join us for a glass of wine at 5-7 pm on Friday, 21 May at The Women’s Building, Niels Hemmingsens Gade 8-10. Please read the current covid guidelines on our website. 

From 21 May to 6 June, Brackman and Vestergaard will create a space with their exhibition project Art Differences Communities where it is possible to share and produce knowledge and a new set of language in order to strengthen mutual respect within the structures and work ethics of the precarious art world. 

Selected elements from the artist’s upcoming book that deals with harrasment and discrimination across the Danish art scene, are displayed and presented in ARIEL’s exhibition space, and will later be published on ARIEL PRESS and able to purchase in Autumn 2021. 

In continuation of their working process with the book, Brackman and Vestergaard install a long table in ARIEL's exhibition space on top of which archive and collection boxes are placed – as a tribute to the American, feminist visual artist, Mary Beth Edelson and her work Story Gathering Boxes. The audience is invited to enter a dialogue based on the questions and reflections that the artists want to raise with the book, by sharing their thoughts, experiences, and knowledge in the field. During the exhibition period, we invite you to participate in a public program with talks, workshops, as well as reading and conversation groups concerning the exhibition’s themes. 

As an ongoing ’work-archive’ and temporary meeting place, Art Differences Communities will provide a space to reflect on and discuss tools and knowledge resources in terms of developing the book and responding to the artists' possible blind spots. Art Differences Communities invite guests into the process of preparing a handbook with the intention to contribute to strengthening the professional environment of art in the long run. 

Biographies: 

Yvette Brackman makes sculpture, performance and text to create works of art that examine the body's relationship to space and memory. Brackman is represented in several public collections, including the Danish National Gallery and was professor and head of the Department of Wall and Space at the Royal Danish Academy of Fine Arts. 

Bettina Camilla Vestergaard works with photography in the expanded field including text, sound and performance. Her works of art focus on specific places, memory and representation and bring together different voices and image regimes in visual, spatial and written narratives. Vestergaard has exhibited and published in Denmark and abroad, is represented in the collection of the Danish Arts Foundation and has been a member of the board - Copenhagen Visual Arts Committee.

 

ARI. Readings 9# Arts Differences Communities

In relation to the exhibition's public program, Yvette Brackman, Bettina Camilla Vestergaard and the curators at ARIEL will host an ARI. Readings event based on the literary material, which has helped shape the ongoing process of the book. The purpose of the reading event is to expand the knowledge of usage of language and push for development when it comes to how we speak about discrimination and the harrassment by sharing resources, and as a result iniatiate a conversation on how we collectively can create a more caring and respectful artistic milieu.

 

Sunday 6 June 2-4pm 

The Women’s Building 

Free admission

Sign-up: arielfeminisms@gmail.com

 

The project and exhibition is supported by: 

Bikubenfonden 

Statens Kunstfond 

København Kommune, Rådet for Visuel Kunst 

Billedkunstnernes Forbund

MARI KANTER arkitekter 

Decor Farver 

faustlight 

Flügger farver 

STARK 

Kvindernes Bygning

--

Det er med stor fornøjelse, at vi inviterer til åbningen af Kunst Forskelle Fællesskaber et udstillingsprojekt af billedkunstnerne Yvette Brackman og Bettina Camilla Vestergaard.

Vi byder ind til et glas vin kl. 17.00 - 19.00 fredag den 21. maj ved Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 8-10. Læs venligst de aktuelt gældende covid-retningslinjer på vores hjemmeside.

I perioden den 21. maj til 6. juni vil Brackman og Vestergaard med deres udstillingsprojekt, Kunst Forskelle Fællesskaber skabe et rum, hvor det er muligt at dele og producere viden og sprog med henblik på at styrke den gensidige respekt indenfor kunstens arbejdskultur. 

I ARIELs udstillingsrum præsenteres elementer fra kunstnernes kommende bog, der udgives på ARIEL PRESS i efteråret 2021, og som behandler temaer omkring krænkelser og forskelsbehandling i det danske kunstmiljø, set i et intersektionelt ligestillingsperspektiv. 

I forlængelse af deres arbejdsproces med bogen installerer Brackman og Vestergaard et langbord i ARIELs udstillingsrum, der bærer arkiv- og samlekasser – som en hommage til den amerikanske, feministiske kunstner, Mary Beth Edelson og hendes værk, Story Gathering Boxes. Publikum inviteres til at gå i dialog med de spørgsmål og refleksioner, som kunstnerne ønsker at rejse med bogen, ved at dele deres tanker, erfaringer og viden på området. I løbet af udstillingsperioden inviterer vi publikum ind til et offentligt program med talks, workshops samt læse- og samtalegrupper omkring udstillingens tematikker.

Som et igangværende arbejdsarkiv og midlertidigt mødested vil Kunst Forskelle  Fællesskaber give plads til at reflektere over og diskutere værktøjer og vidensressourcer med henblik på at udvikle bogen og give respons til kunstnernes mulige blinde vinkler. Kunst Forskelle Fællesskaber inviterer publikum med ind i processen med udarbejdelsen af den kommende håndbog, hvis intention på sigt er at bidrage til at styrke kunstens fagmiljø. 

Biografier: 

Yvette Brackman laver skulptur, performance og tekst til at skabe kunstværker der undersøger kroppens forhold til rum og erindring. Brackman er repræsenteret i flere offentlige samlinger blandt andet Statens Museet for Kunst og var professor og leder af Skolen for Mur og Rum ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. 

Bettina Camilla Vestergaard arbejder med fotografiet i et udvidet felt der inkluderer tekst, lyd og performance. Hendes værker fokuserer på specifikke steder, erindring og repræsentation og sammenbringer forskellige stemmer og billedregimer i visuelle, rumlige og skrevne fortællinger. Vestergaard har udstillet og publiceret i ind- og udland, er repræsenteret i Statens Kunstfonds samling og har siddet i Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune.

 

ARI. Readings 9# Kunst Forskelle Fællesskaber 

I sammenhæng med udstillingens offentligt tilgængelige program afholdes et ARI. Readings arrangement med afsæt i det litterære materiale, som har været med til at forme den igangværende proces med håndbogen. Med læsekredsarrangementet ønsker vi at udbrede bekendtskabet til og støtte videreudviklingen af sproget omkring forskelsbehandling og krænkelseskultur, og dermed indlede en samtale omkring, hvordan vi kan bane vej for et mere omsorgsfuldt og respektfuldt kunstmiljø.